Prosiectau gyda'r canolfan adsefydlu yng Ngheredigion / Projects with rehabilitation centres in Ceredigion