top of page

About Us

Amdanom Ni

 

Grŵp o weithwyr celf ac iechyd proffesiynol yw Haul sydd wedi’i sefydlu ers 19 o flynyddoedd. Mae Haul yn codi arian i gynnig gweithgareddau a gweithiau celf drwy Geredigion gyfan i grwpiau cymorth iechyd, canolfannau gofal dydd, ysbytai ac unrhyw leoliad iechyd i hybu iechyd a llesiant a chynorthwyo i atal iselder, ynysu cymdeithasol a phroblemau iechyd meddwl.

 

Nid yw Haul yn derbyn cyllid craidd felly rydym ni’n ddibynnol ar grantiau prosiect. Dros y 8 blynedd diwethaf mae cyllid prosiectau oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru wedi’n caniatáu ni I gyflogi hwyluswydd celfyddau rhan amser am un diwrnod yr wythnos.

 

Eleni rydym ni wedi:

 

  • Trefnu gweithdai i bobl sy’n dioddef o ganser neu sy’n gwella dros dro o ganser

 

  • Gweithio gyda Gofalwyr Ifanc

 

  • Gweithio gyda dioddefwyr dementia yn Hafan y Waun.

 

  • Rhaglennu arddangosfeydd celf yn ffreutur Ysbyty Bronglais.

 

  • Bob hydref mae Haul yn trefnu diwrnod o hwyl i staff Ysbyty Bronglais (eleni trefnwyd cartwnydd i wneud brasluniau o’r staff a arddangoswyd yn y ffreutur).

 

  • Clwb Haul - gweithdai crefft i blant â salwch tymor hir/anawsterau dysgu a’u brodyr a’u chwiorydd.

 

  • Gweithdai celf i bobl â chaethiwed ac adfer yn Cyswllt Contact Aberstywth ac Aberteifi a chanolfan breswyl Rhoserchan.

 

  • ysgrifennu creadigol yn Mind Aberystwyth.

 

  • cyngherddau mewn cartrefi preswyl ac ysbytai cymunedol drwy Geredigion gyfan.

bottom of page